ต้นไม้ราคาหลักล้านต้นไม้ราคาหลักล้าน
ต้นไม้ราคาหลักล้าน

ต้นไม้ราคาหลักล้าน ต้นไม้ที่เป็นกระแสมาแรงที่สุดในไทย

ต้นไม้ราคาหลักล้าน ราคาต้นไม้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประเภทของต้นไม้ ขนาดของต้นไม้ สภาพแวดล้อมที่ต้องการสำหรับการเติบโตของต้นไม้ และสถานที่ขายต้นไม้นั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ต้นไม้ ราคาแพงหลักล้านน่าจะเป็นต้นไม้ที่มีคุณสมบัติพิเศษหรือสวยงามมากๆ เช่น ต้นไม้ที่มีอายุมาก, ต้นไม้ขนาดใหญ่, หรือต้นไม้ที่เป็นพันธุ์พิเศษที่มีมูลค่าสูง ซึ่งอาจถูกขายในระดับราคาที่สูงมาก ๆ ต้นไม้ราคาหลักล้านบาท อาจเป็นต้นไม้ที่มีการประมูลในตลาดสัปดาห์หรือการประมูลทางอินเทอร์เน็ต เช่น ต้นไม้บอนไซ ที่มีราคาสูงสุดที่เคยถูกประมูลไว้ในส่วนหนึ่งของโลกหรือต้นไม้ที่น่าสนใจอื่น ๆ ที่มีมูลค่าสูง อย่างไรก็ตาม ราคาต้นไม้ราคาหลักล้านบาทถือว่าสูงมาก และมักเป็นไปได้เฉพาะสำหรับต้นไม้ที่มีคุณค่าพิเศษและเป็นที่ต้องการจริง ๆ ในตลาดคอลเลกเต็ดและคอลเลกชันของผู้รักในการเสริมความงดงามของสวนหรือพื้นที่ของพวกเขา ในประเทศไทย มีหลายชนิดด้วยกัน ส่วนใหญ่เป็นไม้ประดับที่มีใบด่างหรือมีความผิดปกติทางพันธุกรรม ทำให้มีลักษณะพิเศษและหายาก ส่งผลให้มีราคาสูง

ต้นไม้ราคาหลักล้านที่พบในประเทศไทย

 • มอนสเตอร่าด่างมิ้นต์ (Monstera Borsigiana Mint Variegated) เป็นใบไม้หายาก ลายเขียวและเขียวอ่อนไม่เหลือง (เป็นสายพันธุ์มิ้นต์เหลือง-เขียว) ราคา 1 ล้านบาทขึ้น
 • พลูฉลุด่าง (Monstera Adansonii Variegata) เป็นไม้ประดับตระกูลพลูฉลุที่มีใบด่าง มีลักษณะเป็นรูพรุนทั่วใบ ราคาใบละ 50,000 – 200,000 บาท
 • ฟิโลเดนดรอน ก้านส้มด่าง (Philodendron Bilitea Variegated) เป็นไม้ประดับตระกูลฟิโลเดนดรอนที่มีก้านและใบด่าง มีลักษณะเป็นลายด่างสีขาวหรือเหลือง ราคาใบละ 100,000 – 200,000 บาท
 • อิพิมาร์เบิล (Epipremnum Pinnatum Marble) เป็นไม้ประดับตระกูลอิพิด่างที่มีใบด่าง มีลักษณะเป็นลายด่างสีขาวหรือเหลือง ราคาใบละ 30,000 – 50,000 บาท
 • ฟิโลเดนดรอน คองโก เหลืองด่าง (Philodendron Rojo Congo Yellow Variegated) เป็นไม้ประดับตระกูลฟิโลเดนดรอนที่มีใบด่าง มีลักษณะเป็นลายด่างสีเหลืองหรือขาว ราคาใบละ 50,000 – 100,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมีไม้ประดับราคาหลักล้านอีกหลายชนิด เช่น จันผา ฟิโลเดนดรอน โกเด้น ดราก้อน ฟิโลเดนดรอน ซานาดู ฟิโลเดนดรอน ฟิโลเดนดรอน ฮาวาย ฟิโลเดนดรอน ฟิโลเดนดรอน ฟิโลเดนดรอน ฟิโลเดนดรอน เป็นต้น

ต้นไม้ราคาหลักล้าน

ปัจจัยที่ทำให้ต้นไม้เหล่านี้มีราคาสูง

 • ความหายาก ต้นไม้ที่หายากและมีจำนวนน้อยในตลาด ย่อมมีราคาสูง
 • ความผิดปกติทางพันธุกรรม ต้นไม้ที่มีใบด่างหรือมีลักษณะพิเศษทางพันธุกรรม ย่อมมีราคาสูง
 • ความนิยม ต้นไม้ที่ได้รับความนิยมจากนักสะสมหรือผู้ที่ชื่นชอบต้นไม้ ย่อมมีราคาสูง

ทั้งนี้ ราคาของต้นไม้เหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาด สภาพ ความสมบูรณ์ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การดูแลเอาใจใส่ต้นไม้ราคาหลักล้าน

ต้นไม้หลักล้าน ที่หายากและมีค่าสูง จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใส่ใจและระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตและคงความงดงามไว้ได้ยาวนาน การดูแลต้นไม้ราคาหลักล้านโดยทั่วไป มีดังนี้

 • เลือกกระถางและวัสดุปลูกที่เหมาะสม กระถางควรมีขนาดพอเหมาะกับต้นไม้ วัสดุปลูกควรเป็นวัสดุที่ระบายน้ำได้ดี ไม่อุ้มน้ำมากเกินไป เพื่อป้องกันรากเน่า
 • รดน้ำอย่างสม่ำเสมอ ต้นไม้แต่ละชนิดมีความต้องการน้ำที่แตกต่างกัน ควรศึกษาข้อมูลความต้องการของต้นไม้แต่ละชนิดอย่างละเอียด
 • ให้ปุ๋ยอย่างเหมาะสม ปุ๋ยจะช่วยบำรุงให้ต้นไม้เจริญเติบโตและออกดอกออกผล ควรให้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสมตามคำแนะนำ
 • ป้องกันโรคและแมลง โรคและแมลงเป็นศัตรูของต้นไม้ ควรตรวจดูต้นไม้อย่างสม่ำเสมอ หากพบโรคหรือแมลงรบกวน ควรรีบกำจัดให้เร็วที่สุด
 • จัดวางต้นไม้ให้เหมาะสม ควรจัดวางต้นไม้ในที่ที่มีแสงแดดเพียงพอและอากาศถ่ายเทสะดวก

นอกจากการดูแลทั่วไปแล้ว ต้นไม้ราคาแพงหลักล้าน บางชนิดอาจต้องการการดูแลเพิ่มเติมเป็นพิเศษ เช่น ต้นไม้ตระกูลฟิโลเดนดรอน บางชนิดต้องการแสงแดดน้อย ต้นไม้ตระกูลมอนสเตอร่า บางชนิดต้องการความชื้นสูง เป็นต้น เจ้าของต้นไม้ควรศึกษาข้อมูลการดูแลต้นไม้แต่ละชนิดอย่างละเอียด เพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

เคล็ดลับการดูแลต้นไม้ราคาหลักล้าน

 • หมั่นสังเกตต้นไม้ ควรสังเกตต้นไม้อย่างสม่ำเสมอ หากพบความผิดปกติใด ๆ ควรรีบแก้ไขทันที
 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หากไม่แน่ใจว่าควรดูแลต้นไม้อย่างไร ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านต้นไม้ เพื่อให้ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง

การดูแลต้นไม้ราคาหลักล้านอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตและคงความงดงามไว้ได้ยาวนาน เจ้าของต้นไม้ควรใส่ใจและให้ความสำคัญกับการดูแลต้นไม้ เพื่อให้ต้นไม้เป็นสมบัติที่มีค่าและน่าภาคภูมิใจ

เรื่องที่น่าสนใจเพิ่มเติม : ต้นไม้น่าปลูก

treestrove.com