ต้นไม้ล้อมต้นไม้ล้อม
ต้นไม้ล้อม

ต้นไม้ล้อม ต้นไม้สวยงามน่าปลูกและมีประโยชน์

ต้นไม้ล้อม ต้นไม้ที่มีอายุและมีขนาดค่อนข้างใหญ่ โดยมีลำต้นและรากที่แข็งแรง มักจะถูกขุดล้อมจากพื้นที่เดิม แล้วนำมาปลูกในพื้นที่ใหม่ ต้นไม้ล้อมนิยมนำมาปลูกในสวนหรือสถานที่ต่างๆ เนื่องจากให้ร่มเงาและความสวยงามได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเวลาให้ต้นกล้าเติบโต ต้นไม้ล้อมมีให้เลือกหลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับความต้องการและลักษณะของพื้นที่ปลูก เช่น ไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงา ไม้ประดับ ต้นไม้ล้อมมงคล เป็นต้น ในการเลือกซื้อต้นไม้ล้อมควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของต้นไม้ ประเภทของดิน สภาพอากาศ และการดูแลรักษา การปลูกต้นไม้ล้อมควรเตรียมหลุมปลูกให้กว้างและลึกพอเหมาะกับขนาดของต้นไม้ ใส่ดินร่วนซุยและปุ๋ยหมักลงในหลุมปลูก วางต้นไม้ลงบนดินแล้วกลบดินให้แน่น รดน้ำให้ชุ่มชื้น ในช่วงแรกควรรดน้ำให้ต้นไม้เป็นประจำทุกวัน เพื่อช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี

ข้อดีของการปลูกต้นไม้ล้อม

 • ช่วยลดมลภาวะทางอากาศ ต้นไม้ สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และปล่อยออกซิเจนออกมา ทำให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้น นอกจากนี้ ต้นไม้ยังช่วยดูดซับฝุ่นละอองและสารพิษอื่นๆ อีกด้วย
 • ลดอุณหภูมิ ต้นไม้ใหญ่สามารถช่วยลดอุณหภูมิโดยรอบได้ เนื่องจากต้นไม้จะคายไอน้ำออกมา ทำให้อากาศเย็นลง นอกจากนี้ ต้นไม้ยังช่วยบังแดด ทำให้แสงแดดส่องเข้าถึงพื้นดินได้น้อยลง
 • ช่วยกรองเสียง ต้นไม้ใหญ่สามารถช่วยกรองเสียงรบกวนจากภายนอก ทำให้บริเวณนั้นเงียบสงบขึ้น
 • ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ใหญ่สามารถช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนหรือเมือง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาโลกร้อนและช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับบริเวณนั้น
 • ต้นไม้ล้อม นิยมปลูก ช่วยดูดซับน้ำฝน ต้นไม้ใหญ่สามารถช่วยดูดซับน้ำฝน ทำให้น้ำฝนไม่ไหลลงสู่พื้นดินอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดปัญหาน้ำท่วม
 • ต้นไม้ล้อมรั้ว ช่วยบังลม ต้นไม้ใหญ่สามารถช่วยบังลม ทำให้บริเวณนั้นลมไม่แรงมากนัก
 • ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอสังหาริมทรัพย์ ต้นไม้ใหญ่สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอสังหาริมทรัพย์ได้ เนื่องจากต้นไม้ใหญ่จะช่วยเพิ่มความร่มรื่นและความสวยงามให้กับบริเวณนั้น

ต้นไม้ล้อมที่นิยมปลูกในประเทศไทย

 • ต้นพะยอม
 • ต้นกันเกรา
 • ต้นแจง
 • ต้นนางกวัก
 • ต้นหว้า
 • ต้นชุมแสง
 • ต้นมั่งมี
 • ต้นบุนนาค
 • ต้นลั่นทม

การปลูกต้นไม้ล้อมควรพิจารณาปัจจัยหลายอย่าง

 • ขนาดพื้นที่ที่จะปลูกต้นไม้
 • ลักษณะของรากต้นไม้
 • สภาพดิน
 • สภาพอากาศ

ขั้นตอนการปลูกต้นไม้ล้อม

 • ขุดหลุมปลูกให้มีขนาดกว้างและลึกกว่าตุ้มดินของต้นไม้ล้อมประมาณ 2 เท่า
 • ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไปในหลุมปลูก
 • วางต้นไม้ล้อมลงในหลุมปลูก โดยให้ลำต้นตั้งตรง
 • เติมดินลงไปในหลุมปลูก และกดดินให้แน่น
 • รดน้ำให้ชุ่ม

การดูแลต้นไม้ล้อมหลังการปลูก

 • รดน้ำให้สม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงแรกหลังการปลูก
 • ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นทุก 2-3 เดือน
 • ตัดแต่งกิ่งที่ไม่จำเป็นออก

โดยควรเลือกต้นไม้ที่มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ที่จะปลูก ต้นไม้ล้อมราคา จะขึ้นอยู่ตามความนิยมในตลาดของผู้ที่สนใจ และสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินและอากาศในพื้นที่นั้น ๆ นอกจากนี้ การดูแล ต้นไม้ปลูกในบ้าน หลังการปลูกก็เป็นสิ่งสำคัญ ควรรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ ใส่ปุ๋ยบำรุงดิน และกำจัดวัชพืช เพื่อให้ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตและแข็งแรงได้ ต้นไม้ล้อมเป็นทางเลือกที่ดีในการเพิ่มความสวยงามและความร่มเงาให้กับบ้านหรือสวน โดยการเลือกต้นไม้ที่เหมาะสมกับความต้องการของเรา จะช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตและอยู่รอดได้นานยิ่งขึ้น

treestrove.com