ต้นไม้เศรษฐกิจ
ต้นไม้เศรษฐกิจ

ต้นไม้เศรษฐกิจ ขุมทรัพย์สีเขียวเพื่อความยั่งยืน

ต้นไม้เศรษฐกิจ หมายถึง พันธุ์ไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การทำไม้แปรรูป การผลิตอาหาร สมุนไพร พืชพลังงาน หรือมีส่วนช่วยส่งเสริมระบบนิเวศและความยั่งยืน โดยในประเทศไทยมี ต้นไม้ หลากหลายชนิดที่มีความสำคัญและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

ชนิดของต้นไม้เศรษฐกิจในไทย

ประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด ส่งผลให้มีต้นไม้เศรษฐกิจที่น่าสนใจมากมาย ตัวอย่างชนิดของต้นไม้เศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่

 • ไม้โตเร็ว: ต้นยางพารา ต้นยูคาลิปตัส ต้นกระถินยักษ์ ต้นกระถินณรงค์ ต้นสนประดิพัทธ์ ต้นมะฮอกกานี
 • ไม้ผล: ต้นทุเรียน ต้นมังคุด ต้นเงาะ ต้นลองกอง ต้นมะม่วง ต้นลำไย ต้นลิ้นจี่ ต้นส้มโอ ต้นกล้วย
 • ไม้ยืนต้น: ต้นสัก ต้นพะยูง ต้นชิงชัน ต้นมะค่าโมง ต้นตะเคียนทอง ต้นประดู่ ต้นยางนา
 • ไม้สมุนไพร: ต้นฟ้าทะลายโจร ต้นขมิ้นชัน ต้นพลูคาว ต้นรางจืด ต้นกระชายขาว ต้นกวาวเครือขาว
 • ไม้ดอก: ต้นกล้วยไม้ ต้นกุหลาบ ต้นมะลิ ต้นดาวเรือง ต้นเยอบีร่า ต้นไฮเดรนเยีย

ประโยชน์ของการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ

การปลูกต้นไม้เศรษฐกิจสามารถจำหน่ายผลผลิต สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร อุตสาหกรรมป่าไม้และเกษตรกรรมจากต้นไม้เศรษฐกิจ มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย การปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รักษาสมดุลระบบนิเวศ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และลดปัญหาโลกร้อน ผลผลิตจากต้นไม้เศรษฐกิจสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายด้าน เช่น การทำไม้แปรรูป การผลิตอาหาร สมุนไพร พืชพลังงาน ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ

แนวทางการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ

 • การเลือกชนิดไม้: เลือกชนิดไม้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สภาพภูมิอากาศ และความต้องการของตลาด
 • การเตรียมพื้นที่ปลูก: เตรียมพื้นที่ให้เหมาะสม ปรับสภาพดิน กำจัดวัชพืช และวางแผนการปลูก
 • การดูแลรักษา: รดน้ำ ใส่ปุ๋ย ให้เหมาะสม ป้องกันกำจัดศัตรูพืช และดูแลตัดแต่งกิ่งอย่างสม่ำเสมอ
 • การเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิต: เก็บเกี่ยวผลผลิตตามระยะเวลาที่เหมาะสม และจัดการผลผลิตให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด

ตลาดต้นไม้เศรษฐกิจในประเทศไทย

 • อุตสาหกรรมไม้แปรรูป: ใช้สำหรับงานก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน
 • อุตสาหกรรมอาหาร: ใช้สำหรับการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์แปรรูป
 • อุตสาหกรรมสมุนไพร: ใช้สำหรับการผลิตยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง
 • อุตสาหกรรมพลังงาน: ใช้สำหรับการผลิตพลังงานชีวมวล
 • ไม้ดอกไม้ประดับ: ใช้สำหรับตกแต่งสวน อาคารสถานที่

ต้นไม้เศรษฐกิจแต่ละประเภทมีจุดเด่นและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ไม้เนื้อแข็งมีจุดเด่นคือมีความทนทาน แต่มีราคาสูงและใช้เวลาปลูกนาน ไม้เนื้ออ่อนมีจุดเด่นคือน้ำหนักเบาและราคาไม่แพง แต่มีความแข็งแรงน้อยกว่าไม้เนื้อแข็ง ไม้ประดับมีจุดเด่นคือความสวยงาม แต่มีราคาแพงและต้องการการดูแลรักษามากกว่าไม้ชนิดอื่นๆ การปลูกต้นไม้เศรษฐกิจมีความเสี่ยงหลายประการ เช่น ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ความเสี่ยงจากโรคและแมลงศัตรูพืช และความเสี่ยงจากราคาผลผลิตที่ผันผวน เกษตรกรหรือผู้ประกอบการจึงควรศึกษาข้อมูลและวางแผนการปลูกอย่างรอบคอบ

เรื่องที่น่าสนใจเพิ่มเติม : ต้นไม้ใหญ่

คำถามที่พบบ่อย

ต้นไม้เศรษฐกิจคืออะไร?

-ต้นไม้เศรษฐกิจ คือ ต้นไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยอาจใช้ประโยชน์จากไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้ออ่อน ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้สมุนไพร หรือไม้อื่นๆ ที่สามารถนำมาสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ

ต้นไม้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีอะไรบ้าง?

-ต้นไม้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีหลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด ตัวอย่างต้นไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย ได้แก่ ยางพารา ไม้สัก ไม้มะฮอกกานี ไม้ชิงชัน ไม้พะยูง ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้ตะเคียนทอง ไม้ยูคาลิปตัส ไม้ยางนา ไม้เก๋ากี้ ไม้พลับพลึง ไม้กฤษณา ไม้จันทน์หอม ไม้ฝาง ไม้พะยอม ไม้มะม่วงหิมพานต์ ไม้มะขาม เป็นต้น