ต้นไม้ในห้องน้ำ
ต้นไม้ในห้องน้ำ

ต้นไม้ในห้องน้ำ เพิ่มความสวยงาม และมีประโยชน์

ต้นไม้ในห้องน้ำ เรียกได้ว่าห้องหน้องน้ำเป็นห้องที่มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเรา เพราะเป็นสถานที่ที่เราใช้ชำระล้างร่างกายและผ่อนคลายความเครียด อย่างไรก็ตาม ห้องน้ำก็มักจะเป็นห้องที่อับและชื้น ซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อราและแบคทีเรียได้ การปลูกต้นไม้ในห้องน้ำจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้ห้องน้ำน่าอยู่และสะอาดยิ่งขึ้น ไม่เพียงเพิ่มความสวยงามและความเป็นสีสันให้กับพื้นที่น้ำ, แต่ยังนำเข้าอากาศบริสุทธิ์และช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่สดชื่นภายในบ้านของเราอีกด้วย ไม้ในห้องน้ำมีประโยชน์มากมายทั้งทางด้านสุขภาพและจิตใจ ด้วยเหตุนี้, บทความนี้จะสอนเราเกี่ยวกับการเลือกและการดูแลต้นไม้ที่เหมาะสมสำหรับห้องน้ำของเรา ต้นไม้ ที่เหมาะสมสำหรับห้องน้ำคือการตัดสินใจที่สำคัญ เนื่องจากสภาพแวดล้อมในห้องน้ำมีความชื้นสูงและมีแสงน้อย, ไม้ที่เลือกควรเป็นชนิดที่สามารถทนทานต่อเงื่อนไขนี้ได้ ต้นไม้ที่เหมาะสมรวมถึงลายใบที่สามารถทนต่อความชื้น, ไม้ที่ชอบแสงน้อย, และไม้ที่ไม่ต้องการการดูแลเยอะมาก

คำแนะนำในการเลือกและดูแลต้นไม้ในห้องน้ำ

การเลือกและดูแล ต้นไม้ปลูกในห้องน้ำ ต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและการได้รับแสงน้อย เพื่อให้ต้นไม้เติบโตแข็งแรง เลือกต้นไม้ที่ทนทานต่อความชื้น ทนทานต่อแสงน้อย ต้นไม้ที่สามารถรอดรับแสงน้อยได้ดี ควรเลือกต้นไม้ที่มีขนาดเล็กหรือกลางเพื่อให้มีพื้นที่ในห้องน้ำ ต้นไม้ที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของห้องน้ำ ในส่วนของการดูแล สังเกตความชื้นในดินและรดน้ำเมื่อดินแห้งลง แต่ไม่ควรทำให้ดินอับแฉะ ตัดแต่งใบไม้ที่สลัดหลุดหรือแห้ง เพื่อให้ต้นไม้เติบโตสมบูรณ์ ให้ปุ๋ยตามความต้องการของต้นไม้ โดยมีระยะเวลาที่เหมาะสม หากห้องน้ำมีแสงน้อย ควรพิจารณาการให้แสงเพิ่มเติมจากหลอดไฟหรือหลอด LED ที่มีสเปกตรัมที่เหมาะสมสำหรับการเติบโตของต้นไม้ ตรวจสอบต้นไม้อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจหาสัญญาณของโรคหรือแมลง และดำเนินการรักษาทันทีหากพบ เลือกกระถางที่มีรูระบายน้ำเพื่อป้องกันการอับแฉะของดิน

ต้นไม้ที่เหมาะกับการปลูกในห้องน้ำ

  • พลูด่าง (Golden Pothos)
  • สาวน้อยประแป้ง (Peperomia caperata)
  • ต้นกวักมรกต (Aglaonema modestum)
  • ต้นลิ้นมังกร (Sansevieria trifasciata)
  • ต้นเฟิร์น (Fern)
ต้นไม้ในห้องน้ำ

การปลูกต้นไม้ในห้องน้ำมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

  • ช่วยฟอกอากาศ ต้นไม้สามารถดูดซับก๊าซพิษต่าง ๆ ในอากาศ เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์ เบนซิน โทลูอีน และไตรคลอโรเอทิลีน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งและสารระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ การปลูกต้นไม้ในห้องน้ำจึงช่วยทำให้อากาศบริสุทธิ์และสดชื่นขึ้น
  • ช่วยดูดซับความชื้น ต้นไม้สามารถดูดซับความชื้นจากอากาศได้ ทำให้ห้องน้ำแห้งสบายขึ้น และลดโอกาสเกิดเชื้อรา แบคทีเรีย และกลิ่นไม่พึงประสงค์
  • ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับห้องน้ำ ทำให้ห้องน้ำดูมีชีวิตชีวาและน่าใช้งานมากขึ้น
  • ช่วยลดความเครียด การอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติสามารถช่วยลดความเครียดและช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายได้ การปลูกต้นไม้ในห้องน้ำจึงช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและสบายอารมณ์มากขึ้น
  • ช่วยเพิ่มความสวยงาม ต้นไม้สามารถช่วยตกแต่งห้องน้ำให้สวยงามและน่าอยู่มากขึ้น

ข้อควรระวังในการปลูกต้นไม้ในห้องน้ำ

การปลูกต้นไม้ในห้องน้ำเป็นไปได้ แต่จะต้องคำนึงถึงบางปัจจัยเพื่อให้ต้นไม้เติบโตได้ดีและไม่เกิดปัญหาต่าง ๆ ต่อต้นไม้และสภาพแวดล้อมภายในห้องน้ำได้ดี ต้นไม้มักต้องการแสงสว่างที่เพียงพอในการเติบโตอย่างสมบูรณ์ แต่ห้องน้ำมักมีแสงน้อย ดังนั้นควรเลือกต้นไม้ที่ทนทานต่อแสงน้อยหรือสามารถเติบโตในที่มีแสงน้อยได้ ห้องน้ำมีความชื้นสูง เนื่องจากมีการใช้น้ำมากในการอาบน้ำและการใช้สารล้างต่าง ๆ ต้องระมัดระวังเรื่องความชื้นที่สูงสุดและเลือกต้นไม้ที่ทนทานต่อความชื้น ตรวจสอบว่าห้องน้ำมีระบบระบายน้ำที่ดีและไม่มีปัญหาเรื่องน้ำขัง เพราะน้ำที่ขังอาจทำให้รากต้นไม้เน่าได้ เลือกถาดรองกระถางที่มีรูระบายน้ำดี เพื่อป้องกันน้ำที่ขังอยู่ที่รากต้นไม้

เรื่องที่น่าสนใจก่อนหน้านี้ : ต้นไม้หวงห้าม

#ต้นไม้ในห้องน้ำ #ต้นไม้ดูดกลิ่นในห้องน้ำ #ต้นไม้ปลูกในห้องน้ำ